USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
03/02/2018 03:18:44 ++ระบบ VAN ECS รับ-ส่งข้อมูลเป็นปกติแล้ว ตั้งแต่ เวลา 19.30 น. หากลูกค้าท่านใดมีปัญหาไม่ได้รับข้อมูลกรุณาติดต่อ Support ค่ะ
02/02/2018 18:53:04 -- ขณะนี้ ระบบ VAN ECS มีปัญหาในการรับ-ส่ง ข้อมูล กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
04/01/2018 17:04:24 -- ECS จัดการสัมมนาประจำปี ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ทำให้ในวันเวลาดังกล่าวจะไม่มีเจ้าหน้าที่ Support ปฏิบัติงาน กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 090-878-8002 และ 090-878-8003
19/10/2017 15:23:15 -- ECS ขอแจ้งหยุดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (1 วัน ) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
25/08/2017 10:28:52 -- ECS ปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 01:00 – 06:00 น. (คืนวันศุกร์) ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ทุกประเภทเอกสาร
23/06/2017 09:53:48 ธนาคารทหารไทย (TMB) จะทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. (รวม 11 ชั่วโมง)
17/06/2017 11:31:50 -- ระบบกรมศุลกากรขัดข้องไม่ตอบกลับ ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไข
16/06/2017 10:29:11 --กรมศุลกากร แจ้งปิดระบบ NSW เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06:30 – 07:30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
22/03/2017 16:55:29 -- การยางแห่งประเทศไทย ปิดระบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง) จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ได้
22/10/2016 03:39:15 ++ 22 ตุลาคม 2559 : ขณะนี้เวลา 03.37 น.ระบบ Paperless , E-Payment และ Air manifest ทุกประเภทเอกสาร เริ่มทยอยได้รับข้อมูลตอบกลับจากกรมศุลกากรแล้วคะ
12345678910...