USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
15/02/2019 16:37:45 ++เปิดลงทะเบียน รับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล e-mail ผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน สมัครได้ตาม URL ที่แนบมา Link
08/08/2018 11:14:40 ++ ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูล ของกรมศุลการ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
08/08/2018 10:19:48 -- ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ของ กรมศุลการ มีปัญหา ตั้งแต่ 9:27 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
24/07/2018 11:18:59 ++ ขณะนี้ ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลของ Gateway TSM2 สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
12/07/2018 15:04:10 -- ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.17 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
27/06/2018 16:25:43 ++ระบบ รับ-ส่งข้อมูลของ NSW ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ
27/06/2018 14:53:11 -- ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.15 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
23/06/2018 15:06:53 ++ ระบบ รับ-ส่ง ของท่าเรือ 2816 ท่าเรือ บ.SIAM SEAPORT TERMINAL (สทบ.) ตอบกลับปกติแล้วค่ะ
23/06/2018 14:06:21 -- ระบบ รับ-ส่ง ของท่าเรือ 2816 ท่าเรือ บ.SIAM SEAPORT TERMINAL (สทบ.) มีปัญหา ตั้งแต่ 10:41 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขค่ะ
04/06/2018 14:44:18 -- ขณะนี้ระบบ รับ-ส่ง ประภทเอกสารใบกำกับตู้ ไม่ได้รับตอบกลับจากท่าเรือแหลมฉบัง และ ท่าเรือกรุงเทพ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขค่ะ
12