E-Customs Service Co.,Ltd. : VANS Administrator Select Menu
 Prefix User ID     Password    
DateTimeMessageURL
15/02/201916:37:45++เปิดลงทะเบียน รับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล e-mail ผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน สมัครได้ตาม URL ที่แนบมาLink
08/08/201811:14:40++ ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูล ของกรมศุลการ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
08/08/201810:19:48-- ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ของ กรมศุลการ มีปัญหา ตั้งแต่ 9:27 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
24/07/201811:18:59++ ขณะนี้ ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลของ Gateway TSM2 สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
12/07/201815:04:10-- ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.17 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
1234