E-Customs Service Co.,Ltd. : VANS Administrator Select Menu
 Prefix User ID     Password    
DateTimeMessageURL
23/06/201709:53:48ธนาคารทหารไทย (TMB) จะทำการปิดระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 น. (รวม 11 ชั่วโมง)
17/06/201711:31:50-- ระบบกรมศุลกากรขัดข้องไม่ตอบกลับ ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบและทำการแก้ไข
16/06/201710:29:11--กรมศุลกากร แจ้งปิดระบบ NSW เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ Data Center แห่งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06:30 – 07:30 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง)
22/03/201716:55:29-- การยางแห่งประเทศไทย ปิดระบบ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง) จะไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cess) ได้
22/10/201603:39:15++ 22 ตุลาคม 2559 : ขณะนี้เวลา 03.37 น.ระบบ Paperless , E-Payment และ Air manifest ทุกประเภทเอกสาร เริ่มทยอยได้รับข้อมูลตอบกลับจากกรมศุลกากรแล้วคะ
12345678910...